CENA ODRŽAVANJA WORDPRESS SAJTOVA

U nastavku smo naveli neke orijentacione cene redovnog održavanja na duži vremenski period. Za dodatne, povremene usluge održavanja, neophodno je da se posebno formira cenovnik po zahtevu klijenta.

OSNOVNO ODRžavanje

Standardno održavanje

Premium održavanje

Održavanje wordpress-a

Ponuđene usluge održavanja wordpress sajta obuhvataju:

Imate mogućnost da nas angažujete i za druge usluge koje pružamo a koje nisu navedene u ponudi!

NAPOMENA

Zadržavamo pravo na promenu cene ukoliko vaš hosting provajder nema cPanel, CWP panel ili Direkt Admin panel, takođe i ako je za vaše plugin-ove ili teme istekla podrška. U tom slučaju tek nakon provere sajta možemo vam ponuditi tačnu cenu održavanja vašeg sajta.

Kod web shop-a cena mesečnog održavanja zavisi od toga kako je web shop urađen, koji plugin koristi za web shop, koju temu, koliko artikala ima… Najbolje je da pregledamo kompletan sajt pa da vam na osnovu toga dostavimo kompletnu ponudu.

Da bismo formirali cenu održavanja web sajta neophodno je prvo da uradimo kompletnu analizu vašeg sajta. Nemoguće je istu formirati na neviđeno, pošto ni jedan sajt nije isti, i ni jednom klijentu ne odgovara isti paket.

Pored standardnih, u ponudi imamo i dodatne usluge

Dodatne usluge su sve one usluge koje nisu unapred ugovorene, već se javljaju kao novi zahtev kao što su npr. veće promene na meniju sajta, promene banera, slajdera, unos novih elemenata na sajt, redizajn sajta, dorada ili nadogradnja sajta… Dodatne usluge se dodatno procenjuju i naplaćuju.
Za sve navedene dodatne usluge neophodana je procena težine i obima posla kao i novi dogovor o ceni te usluge.

Dodatne usluge koje ne spadaju u standardni paket su:

Scroll to Top