Štampa
Državne institucije na svim nivoima sve više se okreću pružanju usluga preko Interneta gradjanima, svojim zaposlenima i poslovnim partnerima. Kako bi državne institucije izašle u susret svojim biračima koji traže bolji i kvalitetniji pristup informacijma i brži odgovor na svoja pitanja i zahteve, kao i bolju sinhronizaciju informacija i povećanje efikasnosti rada, mi Vam za tu svrhu možemo ponuditi sledeće:

Javni Internet Portal

Ovakav portal, adekvatno podešen, bi bolje služio gradjanstvu, poboljšao rad zaposlenima u javnom sektoru i olakšao i uredio sledeće odnose:
Državne institucije na svim nivoima sve više se okreću pružanju usluga preko Interneta gradjanima, svojim zaposlenima i poslovnim partnerima. Kako bi državne institucije izašle u susret svojim biračima koji traže bolji i kvalitetniji pristup informacijma i brži odgovor na svoja pitanja i zahteve, kao i bolju sinhronizaciju informacija i povećanje efikasnosti rada, mi Vam za tu svrhu možemo ponuditi sledeće:

Javni Internet Portal

Ovakav portal, adekvatno podešen, bi bolje služio gradjanstvu, poboljšao rad zaposlenima u javnom sektoru i olakšao i uredio sledeće odnose:

- Državna uprava - Gradjanstvo: Poboljšana usluga gradjanima bi se ogledala u boljem, lakšem i bržem pristupu javnim informacijama, štampanju raznih uverenja i dozvola, naručivanju raznih dokumenata preko interneta, učestvovanje u javnim anketama i sl.

- Državna uprava - Zaposleni: Ovim putem se omogućuje brža i bolja razmena informacija kao i kreiranje baze dokumenata neophodnih za svakodnevni rad.

- Međusobni odnosi izmedju javnih preduzeća: razmena informacija i dokumenata izmedju različitih državnih institucija kako bi se povećala efektivnost rada.

Ciljevi i i misije javnog sektora su dostižniji ako se koriste najnovije tehnologije koje omogućavaju menadžment sadržaja i prezentovanje informacija na način blizak korisniku.

Uz pomoć javnih internet portala gradjani i zaposleni mogu pristupati informacijama sa bilo kog mesta i sa bilo koje platforme, a isti omogućavaju sledeće:

- Poboljšanje procesa rada
- Brzi povraćaj investicije
- Smanjenje nepotrebnih poziva telefonom i odlazaka na šaltere
- Eliminacija ručnih i duplih zahteva
- Povećanje efikasnosti po nižoj ceni

Ovakav javni internet portal omogućava organizaciju, kontrolu i upravljanje nad velikim i izmenjivim grupama web materijala, u koje spadaju dokumenti, slike i drugi multimedijalni sadržaji. Za upravljanje ovakvim sistemom nije potrebno napredno znanje već osnovno upoznavanje sa jednostavnim interfejsima za administriranje koje poseduje ovakva aplikacija.


Ključne prednosti Web CMS sistema su:

· Jednostavna izmena sadržaja: S obzirom da je sadržaj odvojen od samog vizuelnog izgleda prezentacije, svaka promena sadržaja prezentacije postaje izuzetno laka i brza, bez zahteva za posebnim znanjima i iskustvom.

· Upravljanje u hodu: Različiti nivoi upravljanja u CMS-u pružaju priliku da se više ljudi uključi u izradu, proveru i objavljivanje određenog sadržaja. CMS ima zadatak da omogući da se taj posao obavi paralelno i da se time pojednostavi procedura i uštedi dragoceno vreme.

· Potpuno upravljanje dokumentima: CMS rešenja uvek pružaju mogućnost potpunog upravljanja životnog ciklusa jednog dokumenta od početnog vremena njegovog kreiranja, do revizija, objavljivanja, arhiviranja i na kraju uništavanja.

Kao podršku dodatno Vam obezbeđujemo:

Besplatnu podršku 24/7;
Besplatna PDF uputstva i pristup video tutorijalima na našem matičnom sajtu;
Organizovanje obuke, ukoliko je to potrebno;
Redovan Backup i Update Vaše prezentacije, ukoliko to želite;
Više detalja u cenovniku paketa koje imamo u ponudi
Veoma pristupačne cene sa mogućnošću plaćanja u više mesečnih rata!

Kako smo uradili drugima i zašto su oni zadovoljni sa nama možete pogledati u našem portfoliu.

Ukoliko želite da saznate koliko bi koštao sajt prilagodjen Vašem poslovanju, možete popuniti formular za besplatnu procenu izrade sajta, i ubrzo ćete dobiti detaljan i korektan odgovor.